● PP 帶打包機
  10503642 目錄p161
  形 式:打包機, 機體, 夾子
  型 號:5/8"(打包機),
  90型(機體),5/8"(夾子)
  單 位:組(打包機),台(機體),支(夾子)
● 鐵皮打包機
  10503642 目錄p161
  形 式:打包機, 機體, 夾子
  型 號:5/8",3/4"(打包機),
  60型(機體),5/8",3/4"(夾子)
  單 位:組(打包機),台(機體),支(夾子)
● 鐵皮打包機
  CW,OW,ST 目錄p162
  規 格:5/8", 3/4"
  單 位:組
● 紙箱封箱機 SHS-15
  SHS-18 目錄p162
  內 容:手動
  單 位:組
 
 
● 氣動封箱機 AS-56
  AS-89 目錄p162
  單 位:組
  備 註:另有手動封箱機
● 拉釘槍 8000N
  HR-002 目錄p162
  規 格:2.4 ~ 4.8
  單 位:支
  備 註:另有鋁拉釘、白鐵拉釘
● 氣動拉釘槍
  AR-011S 目錄p162
  規 格:2.4 ~ 3.2
  單 位:支
  備 註:另有鋁拉釘、白鐵拉釘
● 牛油槍 / 氣動牛油槍
  20R 目錄p162
  名 稱:500cc牛油槍附彎管油嘴
  單 位:支
 
 
● 噴水槍(全銅) 5227
  5271 目錄p163
  單 位:支
● 噴水槍 / 六段噴水槍
  5271 目錄p163
  單 位:支
● 矽利康槍
  4LN,6LN,9LN 目錄p163
  規 格:骨型、有牙、無牙
  單 位:支
● 軟管
  15S 目錄p163
  型 號:軟管9x300附油嘴、
  軟管9x500、
  硬彎管150m/m附油嘴
 
 
 
● 德國真空吸盤 600.1
  602.4, 603.0 目錄p163
  吸著力:單頭40kg(塑膠)(600.1),
  雙頭90kg(602.4),
  三頭140kg(603.0)
  單 位:只